TIA Portal Jak Porównać Dwa Projekty Offline

0
TIA Portal Compare
TIA Portal Compare

TIA Portal Jak Porównać Dwa Projekty Offline

 

1. Aktywuj ‘reference projects’. (0:08)

TIA Portal how to enable reference projects
TIA Portal how to enable reference projects

 

2. Otwórz projekt, który chcesz porównać. (0:11)

TIA Portal how to open reference project
TIA Portal how to open reference project

3. Otwórz porównywanie projektów. (0:27)

Kliknij prawym przyciskiem myszy na PLC » Compare »Offline / Offline

TIA Portal how to compare offline projects
TIA Portal how to compare offline projects

4. Przeciągnij PLC z ‘reference projects’ do okna porównań. (0:35)

Rozwiń projekt w ‘reference window’ (otwarty w punkcie 2) I przeciągnij PLC do okna porównań po prawej stronie:

TIA portal how to insert project in the compare window
TIA portal how to insert project in the compare window
TIA Portal how to compare two offline projects
TIA Portal how to compare two offline projects
0 Udostępnień