TIA Portal Pamięć Zegara oraz Pamięć Systemowa

0
TIA Portal Pamięć Zegara
TIA Portal Pamięć Zegara

TIA Portal Pamięć Zegara oraz Pamięć Systemowa

1. Pamięć Zegara oraz Pamięć Systemowa – aktywacja

Pamieć zegara domyślnie jest NIEAKTYWNA. Aby ją aktywować podświetl (w Network View) PLC, po czym przejdź do: Properties » General » System and clock memory » Clock memory bits and System memory bits:

2. Bity pamięci zegara – opis

Każdy bit pamięci zmienia swój stan że zdefiniowaną częstotliwością.

Częstotliwość – Wikipedia

 • 0.5 Hz:TIA Portal Clock Memory Bit 0.5 Hz
 • 0.625 Hz:TIA Portal Clock Memory Bit 0.625 Hz
 • 1 Hz:TIA Portal Clock Memory Bit 1 Hz
 • 1.25 Hz:TIA Portal Clock Memory Bit 1.25 Hz
 • 2 Hz:TIA Portal Clock Memory Bit 2 Hz
 • 2.5 Hz:TIA Portal Clock Memory Bit 2.5 Hz
 • 5 Hz:TIA Portal Clock Memory Bit 5 Hz
 • 10 Hz:TIA Portal Clock Memory Bit 10 Hz

  3.  Bajt pamięci systemowaj

Skoro jesteśmy w zakładce ‘System and clock memory’ warto zwrócić uwagę na Bity pamięci systemowej:

TIA Portal System Memory Bits
TIA Portal System Memory Bits

Powyższe bity potrafią być bardzo przydatne.

 • Bitu ‘FirstScan’ mozemy użyć do np. załadowania wartości (np. jako ‘IN’ do funkcji) jednorazowo podczas pierwszego cyklu sterownika.
 • Bit AlwaysFALSE jest przydatny do “wykomentowywania” części kodu drabinkowego (LAD), którego nie chcemy przywoływać ale wolelibyśmy nie usuwać.
 • Bit AlwaysTRUE jest przydatny do logicznego obchodzenia sygnałów (OR), których stanu nie możemy wymusić z poziomu TIA Portal (‘force’).

 

0 Udostępnień