TIA Portal Jak zapisywać alarmy do pliku

0

TIA Portal

Jak zapisywać alarmy do pliku


Alarmy można zapisywać w pliku przechowywanym na karcie SD HMI, a także wyświetlać je na panelu. Pliki te można później uzyskać, czytając kartę na PG lub poprzez przeglądarkę internetową – wpisując adres IP HMI w pasku adresu.

W tym tutorialu dowiesz się:

 • Jak stworzyć zmienną ‘Word’ dla alarmów PLC w TIA Portal.
 • Jak mapować alarmy na zmienną ‘Word’ w TIA Portal.
 • Jak połączyć alarmy HMI z alarmami PLC w TIA Portal.
 • Jak skonfigurować projekt TIA Portal do przechowywania alarmów HMI na karcie SD.
 • Jak skonfigurować projekt TIA Portal, aby wyświetlić bieżące alarmy.
 • Jak skonfigurować projekt TIA Portal, aby wyświetlał historyczne (przechowywane)   alarmy.

 

1. Sprzęt używany w projekcie TIA Portal

TIA Portal alarms to file hardware
TIA Portal alarms to file hardware

Logowanie alarmów w pliku pomocy TIA Portal: Help » Content » Visualize processes » Working with alarms » Logging alarms

   2. Zmienaa typu ‘Word’ dla alarmów PLC w TIA Portal(0:00)


Najpierw musimy utworzyć zmienną ‘Word’, która będzie zawierać nasze alarmy i będzie odczytywana przez alarmy w naszym HMI.

Zdecydowałem się umieścić moją zmienną w bloku danych:

TIA Portal how to make Data Block
TIA Portal how to make Data Block

Każda zmienna ‘Word’ zawiera 16 bitów, dlatego możesz zmapować 16 dyskretnych alarmów do jednej zmiennej Word. Utwórz tyle Word, ile potrzebujesz dla swojej aplikacji.

TIA Portal Word Data Type
TIA Portal Word Data Type

2. Mapowanie alarmów dyskretnych na zmienną Worda w TIA Portal (0:50)


Na potrzeby tego tutorialu stworzyłem pięć dyskretnych alarmów w lokalnej pamięci PLC jako znaczniki.

Teraz Zamierzamy zmapować nasze alarmy do zmiennej Worda w funkcji: 

TIA Portal Alarm Mapping
TIA Portal Alarm Mapping

Nie zapomnij wywołać tej funkcji (zapomniałem o tym pokazać w filmie!)

TIA Portal Function call
TIA Portal Function call

3. Tworzenie logu alarmów HMI w TIA Portal (3:35)


Przejdź do: HMI » Historical data » Alarm logs » <Add new>y>

TIA Portal Alarm Log
TIA Portal Alarm Log

Wyjaśnijmy niektóre z właściwości tutaj się znajdujących:

 • Storage locations: jest to w rzeczywistości typ pliku;), w którym będzie przechowywany log. Zwykle wybieram .CSV, ponieważ można go otworzyć za pomocą Excela, a nawet notatnika.
 • Number of data records per log: Maksymalna liczba rekordów w pliku. Max to 500000 i zalecam ustawienie tej wartości. Pliki .CSV są stosunkowo niewielkie, a karty danych SD HMI nie są absurdalnie drogie.
 • Path: miejsce przechowywania twojego log’u (może się mylić z pierwszym z powodu dziwnej terminologii)
 • Logging method: Określa sposób zachowania log’u po pełnym zapełnieniu.
 • Restart behavior: Co stanie sie po ponownym uruchomienia HMI


4. Utwórz alarmy HMI w TIA Portal (4:12)


Przejdź do: HMI alarms » Discrete alarms » <Add new> » ‘…’ on trigger tag » PLC_1 » Expand ‘DB_AlarmsHMI’ » AlarmsWord_1 » OK

TIA Portal Alarms
TIA Portal Alarms
 • Zmień tekst alarmu na dowolną wiadomość, która ma być wyświetlana, gdy wystąpi alarm
 • Ustaw bit wyzwalacza tak, aby odpowiadał wybranemu bitowi w słowie alarmowym

 

TIA Portal Alarm bit

 

5. Połącz klasę alarmów z log’iem alarmów (5:25)


Idź do: Alarm Classes » Errors (as the alarms we created where errors) » ‘…’ on Log » HMI_1 » Historical data » Alarm_log_1 » OK

TIA Portal Alarm class to log
TIA Portal Alarm class to log

6. Wyświetl aktualne i historyczne alarmy (5:47)

Utwórz dwa ekrany w naszym interfejsie HMI. Jeden wyświetli aktualne alarmy, drugie historyczne alarmy.

 1. Aktualne alarmy na HMI w TIA Portal: Toolbox » Controls » przeciągnij ‘Alarm view’ do swojego okna » Properties i upewnij się, że opcja ‘Current alarm states’ jest wybrana

  TIA Portal current alarm view
  TIA Portal current alarm view
 2. Historyczne alarmy na HMI w TIA Portal: Go to Toolbox » Controls » drag and drop ‘Alarm view’ object to your window » Wybierz opcję ‘Alarm log’ » kliknij ‘…’ w log’u alarmów » HMI_1 » Historical data » Alarm_log_1 » OK

  TIA Portal historical alarm view
  TIA Portal historical alarm view
0 Udostępnień