Słownik

EnglishGermanPolish
PLC - programmable logic controllerSPS - Speicherprogrammierbare SteuerungPLC - Programowalny Sterwonik Logiczny
HMI - Human Machine InterfaceMMS - Mensch-Maschine-SchnittstelleHMI - Interfejs Człowiek-Maszyna
variabledie Variablezmienna
Clock Memory ByteTaktmerker-ByteBajt Pamieci Zegara
FrequencyFrequenzCzęstotliwość
Analog inputsAnaloge EingabeWejścia analogowe
MeasuringMessenMierzyć
Measuirng typeMessartrodzaj pomiaru
VoltageSpannung (Stormspannung)Napięcie (prądu)
CurrentStromNatężenie (prądu)
Measuring rangeMessbereichZakres pomiaru
WireDrahtPrzewód
Scaled lower (high) nominal range limitSkalierte untere (obere)NennbereicsgrenzeZeskalowana nominalna dolna (gorna) granica zakresu
electric motorElektromotorsilnik elektryczny
motor shaftMotorwellewał silnika
gearboxGetriebeprzekładnia
leadscrew Leitspindelśruba prowadząca
gear ratioGetriebeübersetzungprzełożenie
leadscrew pitchSpindelsteigungskok śruby prowadzącej
limit switchEndschalterwyłącznik krańcowy
accelerationBeschleunigungprzyśpieszenie
decelerationVerzögerungzmniejszenie prędkości
0 Udostępnień