TIA Portal Tips and Tricks (GIFs)

TIA Portal how to split screen
TIA Portal how to split screen

Obszar roboczy podzielic możemy w pionie i w poziomie.

TIA Portal how to pin split window
TIA Portal how to pin split window

Po podzielenieu nowe ekrany mają w lewym górnym robu symbol spinacza do papieru.

Okno ze spinaczem w pozycji pionowej jest “przypięte”. Oznacza to, że kliknięcie karty nieaktywnej spowoduje umieszczenie jej w oknie “nieprzypiętym”. Klikając na spinacz zmieniamy to, które oknie jest “przypiete.

TIA Portal how to replicate tags
TIA Portal how to replicate tags

To jest naprawdę przydatna funkcja TIA Portal. Jeśli umieścisz numer na końcu zmiennej i przeciągniesz za krzyzyk w prawym dolnym rogu, to uzyskasz serie zmiennych z następujacymi po sobie numerami. Zauważ, że na dole ekranu wyświetlana jest liczba zmiennych, które zostana utworzone.

TIA Portal how to insert tags
TIA Portal how to insert tags

Prosty sposób na wstawienie zmiennej za pomoca przeciągnięcia.

TIA Portal how to define tags
TIA Portal how to define tags

Łatwiejszy sposób definiowania zmiennych. Wystarczy wpisać nazwę podczas wprowadzania kodu, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie “define tag”.

TIA Portal how to redefine tags
TIA Portal how to redefine tags

Możesz także łatwo redefiniować istniejące zmienne.

TIA Portal how to find tag definition
TIA Portal how to find tag definition

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat istniejącej zmiennej, przejdź do miejsca jej definicjie klikając prawym przyciskiem myszy i wybierajac Go to -> definition

TIA Portal how to define an array
TIA Portal how to define an array

Jak zdefiniować tablicę w TIA Portal.

TIA Portal how to view FB tags
TIA Portal how to view FB tags

Okno zmiennych może być ukryte, częściowo widoczne (regulacja wielkości) lub na pełnym ekranie.

TIA Portal how to format code in SCL
TIA Portal how to format code in SCL

Szybki sposób formatowania kodu SCL w TIA Portal.

 

TIA Portal how to open close networks
TIA Portal how to open close networks

Otwieranie i zamykanie wszystkuch Network’ow w TIA Portal.

TIA Portal how to find and replace text in code
TIA Portal how to find and replace text in cod

Znajdź / Znajdź i zamień. CTRL + F

TIA Portal how to update block call
TIA Portal how to update block call

Zmieniony interfejs bloku? Nie zapomnij zaktualizować!

0 Udostępnień